O Festiwalu

Ogromna ilość osób stoi na scenie i obok niej
Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 400 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
Przez siedem festiwalowych dni dzieci razem mieszkają, koncertują i jeżdżą na wycieczki. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji festiwalu pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki któremu znikają obawy przed „Innością”, a naturalna każdemu człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń rozwijającą się w późniejszych kontaktach.

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego - pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Obecnie, poprzez oryginalne założenia programowe, wyróżniające festiwal nowosądecki spośród innych imprez dziecięcych o podobnym charakterze, stał się on wydarzeniem, którego znaczenie wykracza daleko poza samą ochronę i prezentację ludowej kultury.

Podczas Festiwalu organizowane są liczne działania towarzyszące skierowane do publiczności: wystawy, konkursy, tematyczne warsztaty plastyczne.

Podstrony

Dzieci z różnych krajów tańczą razem na scenie

Założenia programowe

Główną zasadą festiwalu jest "uczyć przez zabawę”. Impreza nie ma charakteru konkursowego. Programy zespołów powinny być przystosowane do wieku i możliwości interpretacyjnych dziecka, a ich podstawę powinny stanowić dziecięce gry i zabawy charakterystyczne dla danego regionu.
Zabytkowy budynek oświetlony promieniami słońca

Organizator

Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego.
dziewczyna trzyma flagę

Oni już tu byli

We wszystkich dotychczasowych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR wystąpiło już 349 zespołów z 67 krajów wszystkich kontynentów!

Regulaminy

Tu znajdziesz regulaminy dotyczące uczestnictwa w 30. Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Poznaj zasady obowiązujące podczas wydarzenia.
Dziewczęta stoją i rozmawiają ze sobą. Oświetla je delikatnie słońce za ich plecami.

Dla mediów

Najistotniejsze informacje o Festiwalu oraz o akredytacjach medialnych, jak również zdjęcia w dużej rozdzielczości, z możliwością ściągnięcia ich i wykorzystania w celu promocji Festiwalu.