Organizator

Zabytkowy budynek oświetlony promieniami słońca
Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – instytucja kultury województwa małopolskiego.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu istnieje od 1975 roku (do 1998 roku jako Wojewódzki Ośrodek Kultury Województwa Nowosądeckiego, a od 1999 roku jako instytucja kultury Województwa Małopolskiego pod obecną nazwą). MCK SOKÓŁ jest spadkobiercą i kontynuatorem ponad 140-letniej tradycji Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ. Siedzibą instytucji jest historyczny budynek Sokolni Sądeckiej z 1892 roku, który znajduje się w centrum Nowego Sącza, obecnie znacznie rozbudowany i zmodernizowany.

Zasięgiem swego działania MCK SOKÓŁ obejmuje całe Województwo Małopolskie. Działalność ta przebiega wielotorowo, a najważniejszymi jej formami realizowanymi w sposób ciągły, będącymi jednocześnie misją instytucji, są:
 • ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa Małopolski i Karpat (wydawnictwa, archiwum kultury ludowej),
 • kształtowanie kompetencji kulturowej (upowszechnianie sztuki profesjonalnej oraz prezentacja współczesnych zjawisk kulturowych),
 • animacja amatorskiego ruchu artystycznego (tworzenie możliwości prezentacji, stymulowanie rozwoju istniejących i pomoc w zakładaniu nowych grup artystycznych),
 • tworzenie i realizacja programów edukacji regionalnej dla młodzieży i nauczycieli (Młodzieżowa Akademia Filmowa, Bliższe Ojczyzny – Małopolska, warsztaty).

W MCK SOKÓŁ działa kino SOKÓŁ, gdzie poza prezentacją najnowszych produkcji filmowych kina światowego promuje się wartościowe kino polskie i europejskie (Dyskusyjny Klub Filmowy KOT, przeglądy kina niezależnego). Od 2004 roku w europejskiej sieci EUROPA CINEMAS.

MCK SOKÓŁ jest organizatorem ponad 20. cyklicznych festiwali i imprez kulturalnych rocznie, które mają charakter lokalny, krajowy i międzynarodowy. Najważniejsze z nich to:
 • Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (realizowany od 1985r.),
 • Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR (od 1992 r.),
 • Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (od 1995r.),
 • Międzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC (od 2001r.),
 • Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA (od 2002r.),
 • Cykl prezentacji teatralno – operowych WIECZORY MAŁOPOLSKIE (od 2004r.),
 • Małopolska-Karpaty OFFer. Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki (od 2008r.),
 • Międzynarodowe Biennale Pasteli (do 2009 roku organizowane przez Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu).

Wiosną 2003 roku przy MCK SOKÓŁ powstał Instytut EUROPA KARPAT, który stawia sobie za cel przygotowanie programów chroniących oraz promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Karpat. Instytut realizuje seminaria i spotkania międzynarodowe (Nasze Wiano dla Europy, Karpaty biedne lecz bogate), współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów wspomagających rozwój społeczno-gospodarczy regionów karpackich.

Rok 2010 otwiera nowy rozdział w 35-letniej historii MCK SOKÓŁ. Obok oddania do użytku nowego budynku, z dniem 31 grudnia 2009 decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego dokonało się połączenie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu. W wyniku przekształcenia, dotychczasowe zadania łączonych instytucji realizuje wojewódzka samorządowa instytucja kultury pn. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, w której utworzony został oddział Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.

Budynek Galerii powstał w latach 2008 - 2010. Jest usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ, stanowiąc nowoczesne skrzydło starej siedziby. Galeria jest obiektem czterokondygnacyjnym o łącznej powierzchni ok. 2 tys. m2. Obiekt mieści dwie sale ekspozycyjne (zajmujące powierzchnię ok.400 m2), salę audytoryjną na 240 miejsc, sale dydaktyczne, klub sztuki oraz zaplecze magazynowe.

Inwestycja powstała ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, staraniem Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które było inwestorem.

W wyniku połączenia MCK SOKÓŁ prowadzi w chwili obecnej trzy salony wystawiennicze:
 • Galeria SOKÓŁ – ul. Długosza 3, Nowy Sącz,
 • Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ - ul. Długosza 3, Nowy Sącz,
 • Galeria JATKI w Nowym Targu – ul. Kościuszki 4.

Szczegółowe informacje na temat działalności MCK SOKÓŁ można znaleźć na stronie organizatora – www.mcksokol.pl