MAŁE JANCZOWIOKI

Edycja 2023
Zespół Regionalny Małe Janczowioki działa od piętnastu lat. Można powiedzieć, że już jedno pokolenie młodzieży świadomej swych korzeni, swej tradycji, wychował i w świat wypuścił. Rozrósł się w tym czasie do „baśniowej” (wiecie? Rozbójnicy!) liczby 40 dzieci podzielonych na dwie grupy: do lat siedmiu i powyżej tego wieku.
Zespół występuje przede wszystkim podczas uroczystości i pikników szkolnych organizowanych przez Centrum Kultury w rodzimej gminie, czyli w Korzennej. Upodobał sobie również szczególnie przeglądy i festiwale kultywujące tradycje związane z tym dniem „bardzo ciepłym, choć grudniowym”, czyli przeglądy kolędnicze czy przedstawień bożonarodzeniowych.

Można chyba powiedzieć, że MAŁE JANCZOWIOKI są pokłosiem projektu „Moja mała wielka Ojczyzna” realizowanego w 2008 roku razem ze szkołą w Łyczanej. Dla dzieci z Janczowej taką najbliższą sercu Ojczyzną jest pogranicze Lachów i Pogórzan. Swoją uwagę artystyczną skupiają na pieśniach, tańcach, tradycjach właśnie z tego regionu.

Program przygotowany przez MAŁYCH JANCZOWIOKÓW na tegoroczne ŚWIĘTO DZIECI GÓR powinien dać nam odpowiedź – o czym przekonuje nas tytuł – na pytanie, co wyniknie ze spotkania dwóch kum. A wyniknąć może naprawdę wiele, jeśli każda z gospodyń będzie miała pod opieką gromadę dzieci. Proste równanie „dzieci plus dzieci” da kilka rozwiązań: berek, ciuciubabka, mietlorz, a jeśli dodamy jeszcze kapelę suma znacznie poszerzy się o warszawiankę, szarpoka, kowola czy poleczkę z przyśpiewkami.