PIECUCHY

Edycja 2023
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny PIECUCHY z Nawojowej będzie w tym roku czynił honory gospodarza Festiwalu. Można powiedzieć za polskim wieszczem, że „Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy…”. Z wieku, bo wszak jeszcze dwa lata, a miną trzy dekady od założenia Zespołu w roku 1995. Z urzędu, gdyż to przecież grupa lachowska, z Nawojowej.
Zespół PIECUCHY w działaniu jest bardzo świadom misji, na jaką zdecydował się u zarania swego istnienia. Rzucają w kolejne pokolenia ziarno nie tylko tradycyjnego śpiewu i tańca, ale również zwyczajów okołoświątecznych czy rękodzieła.

No i pada dzięki ich działaniom zasiew pod pamięć o kulturze Lachów Sądeckich. Trudno byłoby wymienić tutaj wszystkie konkursy, festiwale, czy przeglądy na których PIECUCHY występowały. Może wspomnijmy tylko, że w samym ŚWIĘCIE DZIECI GÓR Zespół weźmie udział po raz piąty.

W tegorocznym występie pretekstem, a zarazem tłem społecznym będzie tradycja majowych modlitw i śpiewów przy maryjnych kapliczkach. Muzykanci (młodzi instrumentaliści, którzy jeszcze kilka lat temu byli tancerzami w zespole) ZANIM NA MAJÓWKO POŚLI, zatrzymali się, czy raczej zatrzymają, by zwykły dziecięcy dzień pełen pracy, uczynić bardziej niezwykłym. Co prawda zabawy i tańce naszych prapradziadków, gdy byli jeszcze dziatkami, również uczyły pracy, do pracy nawiązywały, jednak w codziennym trudzie stawały się chwilą wytchnienia.

Spodziewajmy się KOWOLA czy SZEWCA. Spodziewajmy SZUROKA i POLEK. Ale spodziewajmy się również spotkania z pracowitą codziennością dziecka.