ŐRDŐGSZEKÉR

Edycja 2019
Dzieci w węgierskich strojach regionalnych tańczą na scenie
W komitacie Borsod-Abaúj-Zemplén, przy granicy ze Słowacją leży miasto Sátoraljaújhely (liczące około 17 000 mieszkańców). Po zniszczeniu przez Tatarów w XIII wieku, miasto zostało odbudowane, a pierwotna nazwa sátor-alja (oznaczająca ‘pod namiotem,’ co stanowiło nawiązanie do pobliskiego wzgórza w kształcie namiotu) została rozszerzona o dodatkowy człon új hely (oznaczający ‘nowe miejsce’). Z miasta Sátoraljaújhely pochodzi dziecięcy zespół regionalny ÖRDÖGSZEKÉR, który działa przy Szkole Artystycznej Bokréta.

Celem przyświecającym działalności zespołu jest zachowanie tradycyjnych tańców i obyczajów związanych z regionem Gór Zemplińskich. ÖRDÖGSZEKÉR  aktywnie uczestniczy w przeglądach oraz konkursach par tanecznych. Jego repertuar obejmuje zarówno autentyczne, dawne układy choreograficzne, jak również współczesne interpretacje sceniczne. Zespół wykonuje także tańce z całego obszaru Kotliny Panońskiej. Festiwalowa publiczność miała możliwość zobaczyć typowe dziewczęce zabawy taneczne z regionu Hegyköz, gry i zabawy, w których tradycyjnie uczestniczyli wszyscy, a które odbywały się na terenach poza wsią. Niektóre zwyczajowe zajęcia zawierały zabawne elementy, np. w ramach rytuału inicjacji chłopców, mieli oni tańczyć ze związanymi rękami i nogami.

Oczywiście nie mogło zabraknąć dopełnienia programu w postaci tradycyjnego tańca verbunk. Ponieważ cyganie wnieśli znaczny wkład w etniczny koloryt regionu, ich tańce również się pojawią, a następnie zespół wykonał tańce pasterskie. W przebiegu programu można było zauważyć zmieniające się instrumenty, co stanowiło ilustrację historycznego przechodzenia od prostych codziennych przedmiotów wykorzystywanych do celów muzycznych do prawdziwych instrumentów muzycznych (pokazanych pod koniec programu).

Kierownikiem zespołu, instruktorem i choreografem jest János Fehér. Kapela pod przewodnictwem Petera Tőrőka grała na skrzypcach, altówce, kontrabasie, cymbałach i klarnecie.