MAŁOLIPNICANIE

Edycja 2020/2021
dzieci w strojach regionalnych pozują do zdjęcia na łące
Orawa to historyczno-etnograficzna kraina, której dzieje toczyły się w rytm rozwoju Polski i Węgier – dwóch państw, w granicach których przed wiekami kształtowały się jej losy. Obecnie, te okalające od południa masyw Babiej Góry ziemie przecina granica polsko-słowacka, która pozostawia po polskiej stronie niewielki skrawek Górnej Orawy. Kultura orawska stanowi swoistą i niepowtarzalną mieszankę wpływów polskich, słowackich, węgierskich i wołoskich, zrodzoną na fundamencie gospodarki pasterskiej połączonej z uprawą roli. Wykształcona w tej kulturze górnoorawska muzyka ludowa urzeka swoim wdziękiem i prostotą, odzwierciedlając charakter tutejszej społeczności. Stanowiąc nieodłączny element codziennego życia, muzyka ta przez wieki towarzyszyła Orawiakom w trakcie obrzędów dorocznych i rodzinnych, a także przy wszelkiego rodzaju pracach – wypasie wołów i owiec, pełtnictwie. Orawa to także kraina starej drewnianej architektury – kościołów, budynków mieszkalnych i gospodarskich o niespotykanym w innych regionach typie zabudowy. Zespół Regionalny MAŁOLIPNICANIE z Lipnicy Małej na Orawie powstał w 2012 roku, a w jego skład wchodzi około pięćdziesięcioro dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Poprzez śpiew, taniec, muzykę wrastają one w tradycje, obyczaje, gwarę i szeroko rozumianą kulturę Orawy. MAŁOLIPNICANIE, młodzi reprezentanci regionu Górali Orawskich, przygotowali na tegoroczny festiwal ŚWIĘTO DZIECI GÓR program zatytułowany „Pasiynie gynsi”. Chociaż praca i liczne domowe obowiązki wypełniały życie wiejskich dzieci od najmłodszych lat, to często nadarzała się możliwość spotkania i wspólnej zabawy z rówieśnikami. Wspaniałą okazją do tego było także pasienie gęsi. W widowisku młodzi lipniczanie zaprezentują gry i zabawy, takie jak: „koło młyńskie”, „scur”, „talorecek”, „skokanecki” oraz orawskie tańce: „poleckę”, „jelynioska”, „zyda”, „wrone” i „koteckę”. Instruktorami zespołu są Anna Olesińska (taniec i śpiew) oraz Paweł Czaja (nauka gry na instrumentach). Funkcję kierownika organizacyjnego pełni Grażyna Kubacka.