MALI JURGOWIANIE

Edycja 2020/2021
dzieci w regionalnych strojach
Jurgów jest niewielką miejscowością położoną na Spiszu, na prawym brzegu rzeki Białka, w gminie Bukowina Tatrzańska. Spisz jest regionem, którego tylko niewielka część znajduje się obecnie w granicach Polski. Tereny te zamieszkuje ludność mieszana, polska i słowacka. Skomplikowane dzieje tych ziem na przestrzeni wieków sprawiły, że Spiszacy od dawna wkładali wiele starań w zachowanie odrębności kulturowej, troskliwie pielęgnując dawne tradycje swojego regionu. W miejscowości Jurgów znajdują się trzy obiekty leżące na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski: drewniany kościół pw. św. Sebastiana Męczennika i Matki Boskiej Różańcowej ufundowany w roku 1675, Zagroda Sołtysów z 1861 roku, stanowiąca przykład niegdyś typowej, obecnie niespotykanej drewnianej chłopskiej chałupy spiskiej oraz unikatowy zespół kilkudziesięciu drewnianych szałasów pasterskich. Historia Dziecięcego Zespołu Regionalnego MALI JURGOWIANIE sięga roku 1955, gdy przy Szkole Podstawowej w Jurgowie powstał zespół, będący od 1958 roku częścią  Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podhale” skupiającego grupy z czterech regionów Podtatrza, założonego i kierowanego przez Andrzeja Haniaczyka. Od 2021 roku zespół działa pod nazwą „Mali Jurgowianie” i skupia dzieci z Jurgowa i okolic. Na tegorocznym ŚWIĘCIE DZIECI GÓR zespół w swoim widowisku przypomni dziecięce zabawy, a także pieśni i tańce regionu polskiego Spisza takie jak „czardasz”, „wartko polka”, taniec dziewcząt – „kółecko”, taniec chłopców – „mazur” tzw. „niedźwiedź i zbójnicki”. Program zatytułowany „Jako to bemy kopać te grule” osadzony jest w latach 40 XX wieku i pokazuje prace związane z wykopkami ziemniaków, u górali nazywanych grulami. Na zakończenie zbiorów u jednego z gospodarzy odbywać się ma „hołdomas”, czyli poczęstunek po zakończonej pracy. To spotkanie dorosłych staje się też okazją do zabawy dzieci, które uproszą muzykanta „ujka Morcinka” o parę nut do tańca. Instruktorem i choreografem zespołu jest Judyta Ptak.