MAŁE ROŻNOWIOKI

Edycja 2019
Dzieci w strojach regionalnych stoją na trawie, w tle widać drzewa
Pogórze Rożnowskie to region położony na północ od Nowego Sącza, stykający się swą południową granicą z Beskidem Niskim, graniczący od zachodu z Pogórzem Wiśnickim, a od wschodu z Pogórzem Ciężkowickim. Obejmuje dwa zbiorniki wodne (Jezioro Rożnowskie oraz Jezioro Czchowskie) zlokalizowane w krętej i przełomowej dolinie Dunajca, przez co charakteryzuje się znacznymi walorami krajobrazowymi. To właśnie dzięki malowniczości tych okolic, rozwinęła się tutaj turystyka piesza i rowerowa, a jeziora przyciągają licznych amatorów sportów wodnych i wypoczynku.

Zespół MAŁE ROŻNOWIOKI powstał przy Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie w 2009 roku. Skupiał wówczas 40 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, mieszkających w Rożnowie i okolicznych wsiach. Wszystkie połączyła wspólna pasja, zamiłowanie do tradycji, piękna, muzyki i tańca, a patronat przyjął Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem. Dzisiaj liczy około 80 członków podzielonych na trzy grupy wiekowe. Pod względem etnograficznym Rożnów leży na pograniczu dwóch regionów: Lachów Sądeckich i Pogórzan. Co prawda okolica nie została jeszcze opisana przez badaczy, ale zespół prezentuje zabawy dziecięce, gry, tańce, melodie i stroje regionu Lachów Sądeckich, których kultura jest bliższa rożnowskim sercom. Tegoroczny Festiwal ma dla zespołu szczególne znaczenie z dwóch powodów: MAŁE ROŻNOWIOKI pełnią honory gospodarza oraz obchodzą 10-lecie istnienia.

Festiwalowa publiczność zobaczy program pt. Po łodpuście. W niedzielne popołudnie do dzieci bawiących się na łące dołączają chłopcy wracający z sumy odpustowej w Tropiu. Początkowo zachowują się nieco zuchwale, ale dziewczęta szybko sobie z nimi radzą i wszyscy zaczynają się zgodnie bawić w ulijankę, aniołka fiołka, kogutka oraz jawora. W trakcie zabaw przychodzi muzyka i starsze dzieci. Z początku chłopcy dziwują się, że dziopy muzykują razem z chodokami, przez co wywiązuje się krótki dialog. Dzieci jednak pięknie proszą muzykantów, żeby im zagrali, na co ci przystają w zamian za cukierki, które dzieci kupiły na odpuście.

Kierownikiem zespołu i instruktorem jest Beata Grzegorzek, a Katarzyna Grzegorzek i Paweł Pajor przewodzą kapeli grającej na skrzypcach, klarnecie, trąbce i kontrabasie.