MAŁE NISKOWIOKI

Edycja 2024
Mała ojczyzna NISKOWIOKÓW to Kotlina Sądecka. Wokół sąsiedzi: Krakowiacy, Pogórzanie, Górale Sądeccy, Lachy Limanowskie, a w centrum: Nowy Sącz. A jeśli najważniejsze miasto regionu nazwiemy sercem, to gminę Chełmiec można określić mianem osierdzia. Spójrzmy, jak układają się jej granice! A w tym osierdziu, na południe od aorty-drogi na Limanową: Niskowa, rodzinna miejscowość NISKOWIOKÓW!
W Niskowej jest Ochotnicza Straż Pożarna, która ma prezesa, a ten prezes też ma serce. Niby oczywiste, a jednak szczególnie ważne dla NISKOWIOKÓW i MAŁYCH NISKOWIOKÓW, bo w roku 2005 właśnie w sercu Jana Smolenia zrodziło się pragnienie, by w Niskowej, pod patronatem OSP powstał zespół regionalny, w 2016 ubogacony Szkółką Muzykowania Ludowego.

Dziś w tym zespole bije ponad sto serc dorosłych i dziecięcych. Podczas licznych festiwali (na ŚWIĘCIE DZIECI GÓR są po raz trzeci) i konkursów prezentują skarby przede wszystkim swojego regionu. A jeśli zespół jest tak dobry, jak wybitne są osiągnięcia ostatniego roku, to wypada nam powiedzieć, że w 2023 zdobyli pierwsze miejsce w kategorii dziecięcej na Ogólnopolskim Festiwalu „O Kujawski Wianek” we Wrocławiu.

Podczas ich programu na tegorocznym ŚWIĘCIE ważne będzie jeszcze jedno serce, serce matki, które z jednej strony potrafi zrozumieć znudzenie dzieci przygotowaniami do majówki i pozwala na zabawę (czyżyk, kot i myszka), taniec (tramel polka, kowol), śpiew (poleczka z przyśpiewkami, „z konewecką po wodo”), ale z drugiej strony, wprowadza porządek, gdy już na niego czas.