MAŁA ISTEBNA

Edycja 2020/2021
dzieci w strojach regionalnych na łące
Na stokach Beskidu Śląskiego, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, położone są trzy malownicze wioski zwane Trójwsią Beskidzką: Istebna, Jaworzynka i Koniaków, których folklor zaprezentuje tegoroczny uczestnik festiwalu Zespół Regionalny MAŁA ISTEBNA. Dzięki swym walorom klimatycznym, krajobrazowym oraz bogatej i żywej kulturze ludowej tereny te należą do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym górskich regionów w Polsce. Na współczesny obraz kultury tego zakątka ogromny wpływ wywarły tradycje Wołochów – ludów koczowniczych, które przywędrowały na te tereny ze wschodniej części Rumunii. Od nich przejmowano niektóre elementy ubiorów, wierzeń i kultury społecznej. Trójwieś Beskidzka znana jest z kultywowania tradycyjnego rękodzieła – rzeźby, haftu, snycerki, jednak największą sławę przynoszą regionowi szydełkowe koronki, wykonywane głównie w Koniakowie. Zespół MAŁA ISTEBNA powstał we wrześniu 2016 roku i działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Członkami zespołu są uczniowie szkół podstawowych z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa i Wisły w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci mają możliwość zapoznania się i kultywowania zwyczajów oraz muzycznych i tanecznych tradycji grupy etnograficznej Górali Śląskich. Repertuar zespołu opiera się głównie na pieśniach i tańcach położonej u styku granicy polskiej, czeskiej i słowackiej Trójwsi Beskidzkiej. Charakterystycznymi dla regionu, wchodzącymi zazwyczaj w skład kapel, instrumentami są: gajdy, trombita, okaryna, fujarka oraz skrzypce i kontrabas. Podczas ŚWIETA DZIECI GÓR grupa przedstawi program zatytułowany „Zabawy i tańce na placu”, czyli na wolnej przestrzeni, czy mówiąc inaczej na wolnym miejscu. Wśród nich zobaczymy zabawy takie jak „ulijanka”, „lisek”, „hóśtaćka”, wyliczanki, a także dziecięce tańce typowe dla regionu Beskidu Śląskiego: „wróna”, „łowciorz”, „koło młyńskie”, „debołek”, „kwiotki” oraz „kapusta”. Instruktorami zespołu są Maria Motyka i Józef Łupieżowiec.