KUD ŠTUDENT MARIBOR

Edycja 2019
Dzieci w regionalnych strojach stoją na tle starej, drewnianej chaty
Liczący 95 tysięcy mieszkańców Maribor jest drugim największym miastem w Słowenii oraz ważnym ośrodkiem miejskim regionu Dolnej Styrii. Zwana również Styrią Słoweńską, Dolna Styria jest zaledwie jedną trzecią, południową częścią historycznej Styrii, która w latach 1180-1918 posiadała odrębny polityczno-administracyjny status jako Księstwo Styrii. Dzisiaj jej górna i środkowa część stanowią austriacki kraj związkowy – Styrię (Steiermark), podczas gdy dolną, słoweńską część – pod nazwą Štajerska – zamieszkuje 705 tysięcy Słoweńców, co stanowi około 35% całej ludności Słowenii.

Dziecięcy zespół regionalny KUD Študent Maribor został założony w 2010 roku i stanowi najmłodszą sekcję Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Študent Maribor, które rozpoczęło działalność w 1964 roku. Zespół został powołany do życia, aby chronić i popularyzować słoweńską tradycję ludową w postaci tańców, pieśni, obyczajów, strojów i zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem kultury powstałej w regionie Štajerska. Tutejsze tańce są bardzo żywiołowe, zabawowe i radosne. Większość słoweńskich tańców z reguły składa się z dwóch części, przy czym druga część jest polką lub walcem, a oba tańce są powszechnie znane w innych krajach europejskich.

W swoim dniu narodowym Słoweńcy zaprezentują suitę tańców styryjskich z drewnianymi łyżkami (Abraham, trojka, špic polka, gospod-gospa oraz miha tunča polka); tańców z cepci (cepami), które rozpocznie pieśń prišla bo spet pomlad, a także ilustrujących codzienne prace wykonywane przez rolników w ciągu całego roku; jedną z prac będzie właśnie młócenie pszenicy przy pomocy cepci, które były również wykorzystywane przez dzieci do zabawy. Na zakończenie tego obrazka zespół wykona następujące tańce: šamarjanka, zibenšrit, šotiš polka and polka po lufti. W kolejnym obrazku z przeszłości festiwalowa widownia ujrzy dziewczęta robiące pranie (dekle je pralo srajčki dve); czynność ta będzie połączona z tańcami, w tym również zabawowymi. Część programu zatytułowana travnički so že zeleni będzie ostatnim akcentem poświęconym sianokosom; przeplatały go będą takie tańce jak: mazurka, ceperle, ajnzarca and poskočna polka.

Kierownikami i choreografami zespołu są Aleksandra Petrovič i Marko Pukšič. Gašper Waldhütter będzie przewodził kapeli grającej na akordeonach, skrzypcach i klarnetach.