KRAKOWIACZEK

Edycja 2020/2021
dzieci w regionalnych strojach
Grojec jest położony w malowniczej dolinie lewobrzeżnego dopływu Rudna, częściowo na wierzchowinie Garbu Tenczyńskiego, w gminie Alwernia, będącej częścią aglomeracji krakowskiej. Nazwa miejscowości pochodzi od słowa „grójec”, co oznaczało „miejsce ogrodzone”. Na początku okresu jurajskiego w okolicach wsi znajdowało się rozległe jezioro, w którym osadzały się iły, głównie kaolinit. W glinkach tych doskonale zachowały się odciski ówczesnej roślinności. Miejscowość słynęła z pokładów glinek ogniotrwałych tzw. grojeckich. Z działającej wówczas w Grojcu Kopalni Stella w roku 1910 wydobywano około 600 wagonów glinki rocznie.  Grojecka kopalnia czynna była do 1950 roku, a w roku 1956 ostatecznie ją zlikwidowano. W regionie od lat kultywowane są również tradycje grupy etnograficznej Krakowiaków. Zespół Pieśni i Tańca KRAKOWIACZEK został założony w miejscowości Grojec w 2003 roku i działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni. Zespół zrzesza dzieci i młodzież w wieku od 6-25 lat. Obecnie liczy 40 członków i pracuje w trzech grupach wiekowych: rytmicznej, dziecięcej i młodzieżowej. KRAKOWIACZEK to zespół mający w swoim repertuarze przede wszystkim folklor taneczny Krakowiaków, jednak sięga też po repertuar regionu śląskiego, lubelskiego, łowickiego,  żywieckiego, Lachów Sądeckich oraz tańce narodowe. Na festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR zespół zaprezentuje program zatytułowany ,,Przed Majówką’’, w którym przygotowania do śpiewania Majówki przy pobliskiej kapliczce są także okazją do zabawy. Dzieci zwołują się z innymi i bawią się w „skakankę”, „łabyndzie”, „Roz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”, tańczą poleczkę, obereczka i krakowiaka – śpiewając przy tym przyśpiewki. Ku wieczorowi przed kapliczkę schodzi się również młodzież, która po ubraniu jej w kwiaty i gałązki dołącza do zabawy. Zespołowi przygrywa kapela grająca na skrzypcach, klarnecie, heligonce i kontrabasie. Kierownikiem i choreografem zespołu jest Teresa Majewska, zaś kierownikiem kapeli Damian Czak.