KOCIERZEWIACY

Edycja 2020/2021
dzieci w strojach regionalnych pozują do grupowego pod ołtarzem z drewnianymi figurami świętych
Dziecięcy Zespół Ludowy KOCIERZEWIACY pochodzi z Kocierzewa Południowego, leżącego w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Wieś łowicka wykształciła swoisty i niebywale oryginalny folklor. Wytwory ludowe, oryginalne budownictwo, dekoracje wnętrz, przedmioty użytkowe, strój, muzyka, poszanowanie tradycji i zwyczajów stały się czynnikiem rozsławiającym Łowicz i okoliczne wsie niezwykle szeroko. Te niezwykle bogate łowickie tradycje kultywuje zespół KOCIERZEWIACY. Zespół powstał w 1988 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boczkach. Jest on kontynuatorem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” i zarazem godnym jego następcą. Od 2006 roku działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym. Pod nazwą Dziecięcy Zespół Ludowy KOCIERZEWIACY grupa działa od 2009 roku. W skład zespołu wchodzą dzieci w wieku od 9 do 15 lat, a obecnie grupa liczy 40 osób. Zespół występuje w oryginalnych strojach łowickich i podregionu kocierzewskiego. Obecnie w swym repertuarze KOCIERZEWIACY posiadają programy artystyczne prezentujące łowickie tańce, scenę pasterską ze śpiewami, tańcami i zabawami dziecięcymi oraz jasełka. Zespół wielokrotnie prezentował się zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Na nowosądeckie ŚWIĘTO DZIECI GÓR przywiezie barwny folklor swoich rodzinnych stron; pieśni, tańce i zabawy ludowe z okolic Łowicza. Dzieci zaprezentują tańce takie jak: „kujawiaczek”, „oberek”, „chodzony”, „polka”, „taniec wołków”, „taniec z trepkami”, liczne pieśni oraz gry i zabawy: „uli ulijano”, „stoi różyczka”, „baran”, „bocian”, „cielak”, „mucha”. Kierownikom zespołu jest Renata Piórkowska, choreografem Katarzyna Polak, a kierownikiem kapeli Szymon Mońka.