KIYRPECKI

Edycja 2019
Młodzież w strojach regionalnych siedzi na ławce pod starą, drewnianą chatą
Łącko to wieś leżąca w dolinie Dunajca, u północnego zbocza Pasma Radziejowej stanowiącego część Beskidu Sądeckiego. Zlokalizowana jest na wysokości ok. 400 m n.p.m., a otaczające ją pogórze sięgające 600 m n.p.m. sprawia, że panuje tu specyficzny mikroklimat. Jest to jedna z najstarszych osad Beskidu Sądeckiego, a jej nazwa wywodzi się od dużej liczby okalających ją łąk. Sama wieś z czasem urosła do rangi stolicy sadownictwa i przetwórstwa owoców, jak również rozwijającej się od stuleci oryginalnej kultury ludowej prężnie kultywującej swoje tradycje w formie licznych wydarzeń, szkółek muzykowania, działalności zespołów regionalnych, kół gospodyń i twórców ludowych.

W 2015 roku z inicjatywy Anety Wolańskiej powstała Grupa Artystyczna, której celem było odtworzenie tradycji, zwyczajów i obrzędów Górali Łąckich (zwanych też Góralami Białymi) zamieszkujących zachodnią część Sądecczyzny, na styku Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego i Gorców. Z czasem Grupa Artystyczna przerodziła się w zespół pod nazwą KIYRPECKI, a w 2017 roku powstało Stowarzyszenie Tradycji, Promocji i Kultury Ludowej Kiyrpecki. Do pierwotnej grupy młodzieży z czasem dołączyły dzieci i dorośli, przez co zespół stał się grupą wielopokoleniową zrzeszającą nierzadko całe rodziny. KIYRPECKI dbają o przekaz pokoleniowy na Ziemi Łąckiej, organizując liczne warsztaty regionalne, spotkania z etnografami i twórcami ludowymi, uczestnicząc w życiu Kościoła oraz gminy.

Festiwalowa publiczność będzie miała okazję obejrzeć program zatytułowany W Zorzyckim lesie na polanie. Idące do ojca z juzyną córki spotykają na polanie w lesie Adelę, która pasie krowy. Zaczynają się bawić w pola, przepióreckę, a z czasem w ciuciubabkę i w scura z udziałem powiększającej się grupy dzieci, które kolejno dołączają do zabaw. Pojawiają się również dziewczyny, które usłyszały zawołanie i przybiegły z instrumentami zabranymi wujkowi bez jego wiedzy. Część dzieci zaczyna tańczyć do muzyki, część kontynuuje zabawy. Niebawem zjawia się wujek. Rozzłoszczony widokiem swoich instrumentów rozgania bawiące się dzieci.

Kierownikiem zespołu, instruktorem i choreografem jest Aneta Wolańska. Kapela będzie grać na skrzypcach (prym i sekund) oraz kontrabasie.