KITKA

Edycja 2020/2021
Istibanja jest miejscowością położoną niedaleko granicy z Bułgarią we wschodniej Macedonii, w miejscu, gdzie u stóp gór Osogovo rzeka Bregalnica przepływa przez Kocańskie Pole. Macedończycy osiedlili się tu przed wiekami, a ich potomkowie zachowują do dziś dawne zwyczaje, pieśni, tańce. Zespół KITKA powstał w 1975 roku i od tego czasu nieprzerwanie aktywnie pielęgnuje bogactwo kultury swojego kraju poprzez stroje, tańce i pieśni wykonywane przez solistów, grupy śpiewacze, kapelę grającą na autentycznych instrumentach i trzy grupy tancerzy (dziecięcą, młodzieżową i dorosłą). Poznać i zachować to, co w kulturze narodu najcenniejsze i najbardziej prawdziwe, co stanowi o jego odrębności i buduje jego historię – to główne zadanie, jakie stawiają przed sobą członkowie zespołu. Dzięki nim wiele dawnych zwyczajów, pieśni i tańców ocalało od zapomnienia. Zespół KITKA prezentował je na przeglądach i festiwalach w takich krajach jak m.in.  Włochy, Niemcy, Polska, USA, Kanada, Portugalia, Hiszpania, Japonia, Chiny. Dzięki oryginalnym występom, dynamice tańców, czarującemu temperamentowi widowisk nacechowanych pięknem i harmonią rytmu, bogactwem strojów i kompletną chorografią, grupa jest laureatem licznych festiwali. Sama również organizuje Festiwal Folklorystyczny „Istibanjsko Zdravozivo” pod patronatem CIOFF i IOV, w którym rokrocznie bierze udział ok. 20 dziecięcych zespołów folklorystycznych z całego świata. Program przygotowany na ŚWIĘTO DZIECI GÓR nawiązuje do zwyczaju „Orata kopata” i opowiada o mieszkańcach rejonu Osogowskiej Płaniny – pasma górskiego na granicy Macedonii Północnej i Bułgarii między rzekami Wardar i Struma. Wieczorem przed rozpoczęciem postu wielkanocnego dzieci spotykają się na środku wsi by palić ogniska, smażyć ziemniaki, skakać przez płonący ogień, bawić i przede wszystkim tańczyć charakterystyczne tańce kołowe w rytm tradycyjnych bałkańskich instrumentów takich jak: dudy, „kaval”, tambura, „kemane”, „tapan” (bęben). Kierownikiem i choreografem zespołu jest Stojko Mitkovski.