DOLINA SŁOMKI

Edycja 2020/2021
dzieci w strojach regionalnych na łące
Na pograniczu Beskidu Wyspowego i Kotliny Sądeckiej, w gminie Łukowica, w powiecie limanowskim położona jest miejscowość Stronie, skąd pochodzi Dziecięcy Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI. Przez wieś przepływa rzeka Słomka, której zespół zawdzięcza swą nazwę. Stronie etnograficznie zaliczane jest do grupy Lachów Sądeckich, jednej z najbardziej wyrazistych kulturowo grup polskiego Podkarpacia, jakie powstały na styku góralszczyzny karpackiej i Krakowiaków. Odrębność kulturową Lachów widać w muzyce, tańcu i śpiewie, w których dominują oparte na rytmie walca melodie, a także żywe tańce z towarzyszeniem skrzypiec, trąbki, klarnetu i kontrabasu. Charakterystyczne cechy kultury lachowskiej można także uchwycić w niezwykle bogatym rzemiośle i sztuce ludowej regionu. Dziecięcy Zespół Regionalny DOLINA SŁOMKI został założony w 2008 roku z inicjatywy Joanny i Romana Liszków, którzy do dzisiaj pełnią funkcję kierowników i opiekunów grupy. Pierwszymi instruktorami zespołu byli kolejno Wojciech Bogucki oraz Elżbieta Sroka. Zespół liczy ponad osiemdziesięciu członków w wieku od 3 do 60 lat i pracuje w czterech grupach. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łukowicy. W swoim repertuarze posiada tańce, melodie i zabawy dziecięce zapamiętane i przekazywane przez najstarszych mieszkańców wsi i regionu. Najmłodsza grupa zespołu DOLINA SŁOMKI, będąca uczestnikiem tegorocznego festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR w swoim programie „Na syski” zaprezentuje dawne zabawy dziecięce oraz tańce Lachów Sądeckich. Widowisko opowiada o tym, jak mieszkające na wsi dzieci pomagały rodzicom zbierać w lesie szyszki na opał. Gdy praca miała się ku końcowi gromada postanowiła się pobawić na łące nieopodal lasu. Tymczasem tuż obok przechodziła grupa muzykantów, która poproszona przez dzieci zagrała im przez chwilę do wspólnej zabawy i tańców. Po skończonej zabawie wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni rozeszli się do swoich domów. Kierownikami zespołu są Joanna i Roman Liszkowie, a kierownikiem muzycznym jest Łukasz Liszka. Choreografem zespołu jest Paweł Michalik.