DFS OMLADINKA

Edycja 2024
Poszukiwacze skarbów. Jakże wiele zespołów przyjeżdżających na ŚWIĘTO DZIECI GÓR można by tak nazwać. Wraz z instruktorami, choreografami, rodzinami przekopują kolejne warstwy kultury swojego kraju, a częściej regionu, małej ojczyzny, by dotrzeć do tego, co autentyczne i autentycznie tradycyjne. Dotrzeć do prawdy o korzeniach. Dotrzeć do korzeni.
Dla członków zespołu OMLADINKA to zadanie może mieć wymiar szczególny. Pochodzą z Morawskiego Slovácka, co moglibyśmy też przetłumaczyć jako Słowację Morawską. Mimo nazwy jest to czeski region etnograficzny położony przy granicy ze Słowacją, na południowym wschodzie Moraw. OMLADINKA – jak zespół sam mówi o sobie – „koncentruje się na ożywianiu skarbów tradycyjnej sztuki ludowej regionu Slovácko, regionu o bardzo bogatej kulturze i unikalnych tradycjach”.

A skąd ten szczególny wymiar poszukiwania skarbów? Otóż Morawskie Slovácko jest jednym z tych miejsc, które historycy wskazują jako domniemaną kolebkę Państwa wielkomorawskiego. Czyli być może tutaj rozpoczęła się droga przez dzieje Słowaków, Czechów, częściowo Węgrów, Łużyczan, a może nawet pod mieczem Mojmira przez jakiś czas rozwijali się małopolscy Wiślanie?

A jakie skarby dzieci z miasta Uherské Hradiště już znaleźli w ciągu dwunastu lat istnienia zespołu pod kierunkiem Barbory Olszarovej?

OMLADINKA (po naszemu „panienka”) pokaże nam tradycyjne zabawy. Dziewczynki będą szukać „magicznego pióra”, tańczyć na ziemniaczanym polu, dorozumiewać się z chłopakami w zabawie z „wędką” czy tańcach z regionu Kopanice.