ČIUČIURUKS

Edycja 2020/2021
Położone w północno-zachodniej części kraju, na Wysoczyźnie Żmudzkiej, miasto Telsze jest stolicą jednego z pięciu regionów etnograficznych współczesnej Litwy. Przy miejscowym centrum kultury działa założony w 1989 roku przez Ritę Macijauskiene zespół ČIUČIURUKS, który jest dzisiaj jednym z najważniejszych dziecięcych zespołów folklorystycznych Litwy. W zajęciach zespołu biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 20 roku życia. W 1999 roku ČIUČIURUKS został uhonorowany „Złotym Ptakiem”, coroczną nagrodą dla najlepszego dziecięco-młodzieżowego zespołu folklorystycznego kraju. Aktualnie działalność koncertowa grupy obejmuje udział w wydarzeniach gminnych, regionalnych, jak również regularne wyjazdy na festiwale międzynarodowe. Zespół odwiedził już takie kraje jak Finlandia, Francja, Turcja, Polska, Hiszpania, Czechy, Estonia, Łotwa, Macedonia, Austria, Ukraina, Meksyk, Rosja, Słowacja, Portugalia, Włochy, Tajwan, Serbia, Belgia, Indie, Bośnia i Hercegowina. W repertuarze zespołu znajdują się tradycyjne żmudzkie pieśni ludowe, tańce oraz muzyka instrumentalna. Muzyka tradycyjna była ważną częścią politeistycznej, przedchrześcijańskiej Litwy – rytuałom towarzyszyły instrumenty muzyczne i śpiew, pieśniami opiewano czyny bohaterów i tych, którzy nie wrócili z wojny. Wiele z nich przetrwało do czasów obecnych. Cechą charakterystyczną litewskich pieśni ludowych jest wielogłos. Ich teksty opowiadają o przyrodzie, życiu zwierząt, tragicznym losie sierot, ciężkiej pracy na roli, a także subtelnych uczuciach dziewcząt i chłopców. Repertuar grupy obejmuje również dziecięce kołysanki, wyliczanki oraz liczne gry i zabawy. Większość członków zespołu uczy się gry na tradycyjnych instrumentach litewskich, dzięki czemu nie tylko wykonuje żmudzkie pieśni, gry i zabawy, tańce, ale również akompaniuje sobie na skrzypcach, cymbałach, dudach, harmonijce ustnej, fletach („lamzdelis”), bandoneonie, „kankles”, „ryli” i basetli. Kierownikiem zespołu jest Rita Macijauskiene.