Partnerzy

Patronat honorowy

prof. dr hab. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza

Organizatorzy

Współorganizator

Partnerzy

Sponsorzy główni

Sponsorzy

Patroni medialni

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury
Nazwa programu: Kultura ludowa i tradycyjna
Nazwa zadania: 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Wartość dofinansowania: 180 000 zł, całkowita wartość zadania: 780 000 zł

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR to wydarzenie artystyczne o oryginalnej i niepowtarzalnej formule. Uczestnikami festiwalu są dziecięce zespoły regionalne świata, które podczas festiwalowego tygodnia tworzą polsko-zagraniczne pary kamrackie realizujące wspólny program. ŚWIĘTO DZIECI GÓR jest miejscem wspólnej zabawy, w czasie której dzieci mają szansę zapoznania się z bogactwem kultury i tradycji ludowej różnych stron świata, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do odmienności kulturowych, religijnych i obyczajowych różnych narodów. Festiwal jest także miejscem współpracy i wymiany doświadczeń kierowników artystycznych i choreografów zespołów, okazją do zapoznania się z różnymi sposobami patrzenia na folklor dziecięcy i metodami jego przedstawiania na scenie. W ramach festiwalowego tygodnia odbywają się koncerty, akcje animacyjne, warsztaty, kiermasze twórczości ludowej oraz spotkania z radą artystyczną.