Materiały do pobrania

Opuszczona dłoń trzymająca folder festiwalu
Udostępnione na potrzeby promocji Festiwalu w mediach: ogólne informacje na temat wydarzenia, logotypy festiwalu oraz organizatora, zdjęcia z ubiegłych edycji Festiwalu oraz grafiki i informacje dotyczące bieżącej edycji.

Informacje o Festiwalu

Zdjęcia i grafiki

Zdjęcia należy opatrzyć informacją o ich autorze oraz źródle pochodzenia, np.: "Święto Dzieci Gór 2019, fot. Piotr Droździk | Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu"

Logotypy