Konferencja prasowa poświęcona 29. edycji ŚWIĘTA DZIECI GÓR

W poniedziałek 27 czerwca w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się konferencja prasowa poświęcona 29. edycji Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Tym samym oficjalnie ogłoszony został program tegorocznej edycji wydarzenia.
W konferencji prowadzonej przez Małgorzatę Brodę – Dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich udział wzięli:
  • Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Kulturowych Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM,
  • Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego,
  • Magdalena Majka – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
  • Piotr Gąsienica – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Kierownik Organizacyjny Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR,
  • Jadwiga Adamczyk – Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Nowy Sącz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

W konferencji uczestniczyli również kierownicy polskich zespołów zaproszonych na 29. ŚWIĘTO DZIECI GÓR:
  • Alina Adamczyk - MALI SZCZYRZYCANIE, 
  • Katarzyna Dobrzyńska - MALI MANIOWIANIE,
  • Barbara SławeckaKrzysztof Repetowski - SĄDECZOKI,
  • Agnieszka Curzydło-Podgórny i Danuta Więcek - MALI SŁOPNICZANIE,
  • Ilona Babiak wraz z ojcem - HONAJ,
którzy godzinę wcześniej wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym tegorocznej edycji wydarzenia.

Szczegółowy program dostępny na stronie: PROGRAM 29. ŚWIĘTA DZIECI GÓR.