3. Konferencja Naukowa FOLKLOR DZIECIĘCY. POTENCJAŁ TRADYCJI – SCENA – EDUKACJA

inne
27 - 28 lipca 2023
sala im. R. Sichrawy, MCK SOKÓŁ
Bilety: wstęp bezpłatny

Informacji udziela

Koordynator

Marta Smólczyńska

Główny specjalista ds. edukacji, sztuki ludowej i rzemiosła

tel. +48 18 448 26 24

W dniach 27-28 lipca 2023 odbędzie się 3. Konferencja Naukowa zatytułowana FOLKLOR DZIECIĘCY. POTENCJAŁ TRADYCJI – SCENA – EDUKACJA organizowana pod patronatem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF®, jako wydarzenie towarzyszące 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR.
Spotkanie będzie okazją do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń - tych naukowych jak również praktycznych - związanych z zagadnieniem folkloru dziecięcego, sceniczną formą jego prezentacji oraz edukacyjnymi aspektami wynikającymi z jego kontynuacji.

Zapraszamy do gościnnych progów Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu instruktorów i kierowników  zespołów regionalnych, animatorów kultury, studentów, osoby, którym folklor jest bliski sercu. Oprócz bezpłatnego udziału w panelach, możliwości włączenia się do dyskusji z ekspertami każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu oraz bezpłatny pakiet materiałów: dokumentalnych, edukacyjnych i promocyjnych w postaci wydawnictw audiowizualnych, folderów i okolicznościowego upominku. W przerwach zapewniamy również serwis kawowy.

Obowiązuje BEZPŁATNA REJESTRACJA poprzez formularz na stronie organizatora: mcksokol.pl

Program ramowy

27 lipca 2023
sesja I FOLKLOR ŹRÓDŁEM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

10:00 - 10:10   Otwarcie konferencji
     Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
10:10 - 10:30   Dziecko w świecie „wielkiej zabawy” – teksty, konwencje, sytuacje wykonawcze
    prof. dr hab. Jolanta Ługowska (Uniwersytet Wrocławski)
10:30 - 10:50

  Wychowawcze i edukacyjne walory tradycyjnych zabaw dziecięcych
w kontekście problemów pokolenia „cyberdzieci”
    dr hab. Anna Mlekodaj, prof. PPUZ (Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu)
10:50 - 11:10   Nie tylko Janko Muzykant. Instrumenty tradycyjne a możliwości wykonawcze dzieci
    Magdalena Dąbek (Politechnika Warszawska, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
11:10 - 11:25   dyskusja
11:25 - 11:55   przerwa kawowa
11:55 - 12:15

  Polskie dokumentacje i publikacje poświęcone muzyczno-ruchowym
zabawom dziecięcym i ich pedagogiczne implementacje
    dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
12:15 - 12:35

  Góralska edukacja na przykładzie zespołu „Mali Wiyrchowianie”
z Bukowiny Tatrzańskiej
    Bartłomiej Koszarek (Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej)
12:35 - 12:55


  „Dzieci bawią się jak dzieci!” – jak nie szkodzić ucząc tańców ludowych. 
Wystąpienie połączone z promocją książki Grażyny Władysławy Dąbrowskiej
„Od berka do oberka. Wybrane zabawy i tańce ludowe polskich dzieci”
    Monika Dudek (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
12:55 - 13:10   dyskusja


28 lipca 2023
sesja II FOLKLOR DZIECIĘCY NA SCENIE

10:00 – 10:20   Słowo w dziecięcych widowiskach folklorystycznych
    dr Artur Czesak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
10:20 – 10:40   Współczesne dziecko w zespole folklorystycznym
    Katarzyna Bilska (członek Polskiej Sekcji CIOFF)
10:40 – 11:00   Dziecko w ludowych wierzeniach demonologicznych. Przykłady z Sądecczyzny
    Joanna Hołda (Sądecki Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
11:00 – 11:15   dyskusja
11:15 – 11:45   przerwa kawowa
11:45 – 12:05

  O funkcjach i znaczeniu werbalnej i niewerbalnej komunikacji 
w folklorze dziecięcym na scenie
    dr Małgorzata Kiereś (przewodnicząca Komisji Konkursowej Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu)
12:05 – 12:25

  Zagraniczna ojczyzna i wytwarzanie tradycji.
Przykład dziecięcych grup folklorystycznych mniejszości narodowych
    dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
12:25 – 12:45

  Festiwale, przeglądy, konkursy jako współczesna przestrzeń
dla prezentacji folkloru dziecięcego
    dr Dorota Majerczyk (Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
12:45 – 13:05

  Autofolkloryzacja performatywna. Refleksja wokół autentyzowanych widowisk
a wymagania sceniczne
    Patryk Rutkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF)
13:05 – 13:20   dyskusja