Wystawa najlepszych prac Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego KRAJOBRAZ GÓRSKI

Włosy dziewczynki, która stoi tyłem do zdjęcia.
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda jest organizowany od ponad 35 lat przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Tematem prezentowanych fotografii są góry z całego świata. Wystawa w Galerii SOKÓŁ towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Ekspozycja będzie czynna do 24 lipca 2016 roku.
Konkurs adresowany do wszystkich fotografujących jest organizowany nieprzerwanie od 1980 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, najpierw o zasięgu regionalnym, później ogólnopolskim, a w 2000 r przekształcił się w imprezę międzynarodową.

Od roku 2005 „Krajobraz Górski” objęła patronatem Federacja Międzynarodowa Sztuki Fotograficznej FIAP, która promuje konkurs w ponad 80 krajach świata zrzeszonych w tej organizacji. Jednocześnie FIAP przyznaje międzynarodowe tytuły artystyczne dla fotografików biorących udział w wystawach i nagradzanych w konkursach organizowanych pod jej patronatem, co przekłada się bezpośrednio na zainteresowanie i liczbę uczestników. W edycji 2015 brało udział 108 autorów z 9 krajów nadsyłając ponad 800 fotografii. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano ponad 200 zdjęć .. Do wystawy wydany został katalog z nagrodzonymi i wyróżnionymi fotografiami. Wystawy pokonkursowe prezentowane były między innymi w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie oraz na Słowacji, w Szwajcarii i USA.

Od szeregu lat kolejne edycje konkursu organizowane są pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Imprezie patronuje także Fotoklub Rzeczy Pospolitej – Stowarzyszenie Twórców, przyznając medale za twórczość fotograficzną. Specjalną Nagrodę za najlepszą fotografię pejzażu Podhala funduje Burmistrz Miasta Nowego Targu.
/SUNDERLAND/

Więcej na temat konkursu na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu