II Międzynarodowa Konferencja "Folklor dziecięcy - między tradycją a współczesnością"

Fragmenty strojów ludowych.
Serdecznie zapraszamy do Nowego Sącza na II Międzynarodową Konferencję pn. "Folklor dziecięcy - między tradycją a współczesnością" i Warsztaty, które towarzyszyć będą 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR. Grono prelegentów z Polski i zagranicy to eksperci takich dziedzin jak etnografia, etnologia, folklorystyka, antropologia kulturowa, etnomuzykologia, etnochoreologia, dialektologia, pedagogika czy kulturoznawstwo.
Problematyka różnych aspektów szeroko rozumianego tradycyjnego folkloru dziecięcego, widowisk prezentujących folklor dziecięcy czy sposobów jego przedstawień na scenie wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów jurorskich oraz naukowo-badawczych. Rozważania nad tymi zagadnieniami zostaną ujęte w trzech sesjach. Dla osób zainteresowanych uczestnictwem wyłącznie w wykładach wstęp jest bezpłatny!

W przypadku wyboru opcji z rozszerzonym programem Konferencji opłaty akredytacyjne wyglądają następująco:

  • 600 zł, pobyt w dniach 22 lipca (obiad) - 30 lipca (śniadanie)
  • 400 zł, pobyt w dniach 22 lipca (obiad) - 25 lipca (śniadanie)
  • 100 zł dla osób dochodzących, biorących udział w wycieczce.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 30 czerwca b.r. a następnie przesłanie oryginalnej karty zgłoszenia w dwustronnym wydruku na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem: ŚWIĘTO DZIECI GÓR - KONFERENCJA. 

Do zobaczenia w Nowym Sączu! 


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego