CIOFF zawiesza członkostwo Rosji i Białorusi

mężczyźni niosą flagę Polski i CIOFFu
Komunikat dotyczący oficjalnego stanowiska CIOFF Council potępiającego wojnę na Ukrainie.
Na posiedzeniu CIOFF® Council, które odbyło się 7 marca 2022 roku, postanowiono zaakceptować zawieszenie działalności i członkostwa Rosji oraz Białorusi w CIOFF®.

Postanowiono również tymczasowo wdrożyć następujące środki ze skutkiem natychmiastowym: 
  • rekomenduje się festiwalom pod auspicjami CIOFF®, by nie zapraszać grup z Rosji i/lub Białorusi;
  • zaleca się zespołom CIOFF®, aby nie uczestniczyły w żadnych wydarzeniach w Rosji i/lub Białorusi;
  • wyklucza się CIOFF® Rosja i CIOFF® Białoruś z zaproszenia na jakiekolwiek oficjalne spotkania CIOFF®;
  • zawiesza się wszelkie działania CIOFF® obejmujące CIOFF® Rosja i CIOFF® Białoruś.