ČIUČIURUKS

Edycja 2022
W zespole ČIUČIURUKS z miasta Telsze na Wysoczyźnie Żmudzkiej kolejne pokolenia młodych ludzi od roku 1989 poznają pod kierunkiem Rity Macijauskiene rodzimą, litewską, żmudzką tradycję zaklętą w dźwiękach i tekstach pieśni oraz dziecięcych zabawach. Są to zaledwie 33 lata z blisko osiemsetletniej historii państwa. A przecież tradycyjna muzyka, której echa usłyszymy, stanowiła ważną część kultury Litwy jeszcze długo przed czasami Mendoga!
A te czasy nie były radosnym dzieciństwem dla naszego północno-wschodniego sąsiada. Od początku Litwini i Żmudzini musieli znosić bliskość zakonu krzyżackiego, a potem wizyty innych nieproszonych „gości”. Nic więc dziwnego, że pieśniami głoszono czyny bohaterów i tych, którzy nie wrócili z wojny, opowiadano o tragicznym losie sierot. Na szczęście wielogłosowe utwory, przeważnie liryczne i smutne, oddają również brzmienie natury, życie zwierząt, ptaków, ciężką pracę rolnika, ale i subtelne uczucia łączące dziewczęta i chłopców.

„Zakodowana tradycja” to tytuł programu zespołu ČIUČIURUKS. Widzowie zatem spróbują odkodować, co jest kołysanką, a co piosenką o dzikiej przyrodzie, na czym polega zabawa, a gdzie tkwi humor dziecięcego żartu. Niełatwym zadaniem będzie zapewne uchwycenie rytmu litewskich pieśni ludowych, złożonego jak historia Litwy, ale i pięknego jak duch i tożsamość narodu znad Niemna, Wilii czy Windawy.

Czy rozszyfrujemy w litewskich tańcach elementy ceremonii lub gier? I na ile pomogą nam w tej zabawie dźwięki takich instrumentów jak: skrzypce, cymbały, bandoneon, ryla? Zobaczymy!