Żegnamy wieloletniego jurora ŚWIĘTA DZIECI GÓR

Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł nasz Przyjaciel Pedro Alonso Palacios Vargas z Meksyku. W latach 2004-2009 oraz 2011-2016 zasiadał w Radzie Artystycznej ŚWIĘTA DZIECI GÓR.
Był pedagogiem kultury ludowej. Od 1959 roku nauczał na wielu poziomach edukacji - od szkół podstawowych do uniwersytetów. Założył i był dyrektorem generalnym Conjunto Folclórico Magisterial (1963) - organizacji mającej na celu szerzenie niematerialnego dziedzictwa kultury w 60 krajach i we wszystkich szkołach Republiki Meksyku.

W czasie Generalnej Konferencji Ministrów Kultury Świata UNESCO w Meksyku (1982)pełnił rolę głównego Koordynatora Panoramy Kultur. Był członkiem rządowych instytucji: Institute of Social Services for State Workers - odpowiedzialnej za sprawy socjalne w kraju, Administration Bureau of Educacional Travel Services for Students and Young People (SETEJ Mex) - koordynującej międzynarodowe wymiany młodzieży. Był również doradcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie wymiany kulturalnej zespołów ludowych z Europą, a także członkiem i reprezentantem CIOFF oraz Międzynarodowego Komitetu UNESCO.

Sprawował również funkcję jurora i międzynawowych festiwali i pełnił funkcję koordynatora Kongresu Tańca Tradycyjnego w Meridzie (Meksyk) oraz Quito (Ekwador) dla CIAD - organizacji badawczej przy Ministerstwie Edukacji. Był także laureatem wielu nagród państwowych Meksyku i Ekwadoru oraz organizacji UNESCO.

Z Międzynarodowym Festiwalem Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR związany był od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy zasiadł w Radzie Artystycznej Festiwalu. Funkcję jurora pełnił przez kolejnych dwanaście lat (z wyłączeniem roku 2010), aż do 24. edycji Festiwalu, która odbyła się 2016 roku.