Regulamin koncertu finałowego

Regulamin wstępu na koncert finałowy organizowany w dniu 24 lipca 2021 roku o godzinie 19:00 na terenie Amfiteatru w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Koncert finałowy odbywa się w ramach 28. Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR 2021.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wydarzenia, zwrócenie uwagi na dystans społeczny, dotykanie powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi prosimy o pozostanie w domach.

Wstęp na koncert jest płatny, bilety w dniu koncertu są do nabycia w kasie biletowej Amfiteatru
  1. Uczestnicy koncertu obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora związanych z prawidłowym przeprowadzeniem koncertu i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
  2. Udział w koncercie zapewniamy maksymalnie 990 osobom ( publiczność, uczestnicy festiwalu, organizatorzy) oraz zobowiązujemy wszystkich uczestników koncertu do zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.
  3. Rekomenduje się, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.
  4. Dopuszcza się zajmowanie miejsc podwójnych dla następujących osób: rodzic z dzieckiem poniżej 13-go roku życia, opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, opiekun z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  5. Dopuszcza się wprowadzenie na teren wydarzenia psa przewodnika niezbędnego dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Organizator zapewnia dla uczestników płyny dezynfekcyjne w obszarze wejścia i wyjścia oraz dostęp do bieżącej wody i mydła w toaletach, umywalkach.
  7. Osoby oczekujące na wejście na teren organizowanego wydarzenia, stojące w kolejce do toalet powinny zachować odpowiedni dystans 1,5 metra oraz unikać większych zgromadzeń.
  8. Wejście i wyjście uczestników koncertu powinno odbywać się według wskazań organizatora wydarzenia, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.
  9. Przy rezerwacji zaproszeń uczestnik wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, oraz że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.
  10. Uczestnicy i realizatorzy organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu koncertu inauguracyjnego Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR 2021 zobowiązani są przestrzegać powyższego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.