Deklaracja dostępności strony internetowej www.swietodziecigor.pl

Ekran monitora z kodem HTML strony
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.