Rada Artystyczna 27. Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR 2019

W czasie Festiwalu działa Międzynarodowa Rada Artystyczna, która spotykając się z kierownikami zespołów dokonuje oceny programów prezentowanych podczas 27. ŚWIĘTA DZIECI GÓR.

Benedykt KAFEL (Polska) - przewodniczący

Absolwent etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1976 roku związany zawodowo z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, obecnie MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, gdzie zatrudniony jest na stanowisku głównego specjalisty ds. folkloru. Pomysłodawca wielu przeglądów i konkursów folklorystycznych. W 1979 roku zainicjował utworzenie Działu Folkloru i Sztuki Ludowej, którym kierował przez 24 lata. Jest jurorem i konsultantem najważniejszych przeglądów, festiwali, konkursów zarówno regionalnych, krajowych, jak i tych o zasięgu międzynarodowym. W latach 1988 – 1993 był członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministrze Kultury i Sztuki. Członek – założyciel Polskiej Sekcji CIOFF oraz członek Rady Programowo-Artystycznej Międzynarodowej Organizacji CIOFF. W latach osiemdziesiątych był także członkiem Rady Artystycznej „Sceny Ludowej” przy Krajowym Zarządzie ZMW. Jest wykładowcą seminariów, konferencji i szkoleń folklorystycznych zarówno organizowanych przez MCK SOKÓŁ jak też inne instytucje w kraju. Obecnie jest członkiem Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mónica Artemisa ALONSO PALACIOS MÁRQUEZ de MENDOZA (Meksyk)

Z wykształcenia nauczyciel nauczania podstawowego, języka francuskiego, pedagog sztuki. Pracuje w szkołach podstawowych i średnich. Równolegle do pracy zawodowej kieruje założonym przez siebie w 2002 roku Dziecięcym Zespołem Folklorystycznym TIATIZCALLI z Miasta Meksyk. Jako wysokiej klasy specjalista jest organizatorem i prowadzącą liczne kursy z zakresu meksykańskiego tańca ludowego m.in. w Zarządzie Głównym ds. Promocji Kultury Meksykańskiej. Odpowiedzialna za moduł Ekspresja Tańca na studiach dyplomowych z Pedagogiki Sztuki w Edukacji. Wykładowca Państwowego Uniwersytety Pedagogicznego oraz Państwowego Uniwersytetu Nauczania Przedszkolnego w Meksyku.


prof. dr hab. Piotr DAHLIG (Polska)


Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, etnomuzykolog, związany z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Zakładu Etnomuzykologii) i Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Zakład Muzykologii). Opublikował pięć książek: „Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie” (Warszawa 1987); „Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców Polsce” (Warszawa 1993); „Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej” (Warszawa 1998); „Muzyka Adwentu. Tradycja gry na ligawkach” (Warszawa 2003); „Cymbaliści w kulturze polskiej” (Warszawa 2013) i ponad 150 artykułów, głównie o polskiej muzyce tradycyjnej i instrumentach ludowych, lecz także o teatrze ludowym, historii badań etnomuzykologicznych, tradycjach muzycznych mniejszości narodowych i polskich przesiedleńców oraz o problematyce miejsca muzyki ludowej w twórczości Chopina i innych kompozytorów. Artykuły o muzycznym folklorze w Polsce są w większości rezultatem własnych badań i nagrań terenowych prowadzonych od 1975 roku. Kolekcja dźwiękowa i wideofoniczna folkloru na ziemiach polskich znajduje się w Zbiorach Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Dr Evgeniya GRANCHAROVA (Bułgaria)

Adiunkt w Instytucie Etnologii, Badań nad Folklorem i Muzeum Etnograficznym przy Bułgarskiej Akademii Nauk, etnochoreograf w Katedrze Etnomuzykologii i Etnochoreologii. Autorka ponad 50 publikacji w czasopismach naukowych. W swoich badaniach zajmuje się głównie muzyką i folklorem tanecznym, współczesnymi wydarzeniami folklorystycznymi oraz folklorem na Bałkanach. Jest choreografem i dyrektorem artystycznym zespołów tanecznych w Sofii, członkiem Rady Ekspertów ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Bułgarskiej Akademii Nauk, członkiem Stowarzyszenia Choreografów w Bułgarii oraz członkiem Bułgarskiej Sekcji CIOFF.

 Wiesława HAZUKA (Polska)

Instruktor tańca, choreograf kategorii „S”. Absolwentka Kursu Kwalifikacyjnego II i III stopnia z dziedziny tańca ludowego w Krakowskim Domu Kultury. Obecnie sama jest wykładowcą na Kursach Kwalifikacyjnych dla instruktorów tańca ludowego (Kraków, Rzeszów, Warszawa), na Studium Folklorystycznym dla Instruktorów Zespołów Regionalnych w Nowym Sączu, na czteroletnim Studium Polonijnym w Rzeszowie, na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zasiada w komisjach artystycznych wielu przeglądów i festiwali folklorystycznych. Członek Rady Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF. Od wielu lat współpracuje ze środowiskami polonijnymi: prowadzi warsztaty w Anglii, Francji, Kanadzie, USA. Reżyserowała programy festiwali w Minneapolis, Milwaukee i Chicago. Wieloletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa. Za swoją pracę otrzymała liczne wyróżnienia i odznaczenia, m.in. Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis. Dwukrotnie otrzymała statuetkę „Uskrzydlony” za popularyzację kultury w kraju i za granicą.

 

Dianna LASKA (Australia)

Jedna z najlepszych specjalistek w zakresie tańca ludowego w Australii. Założycielka, dyrektor artystyczny i choreograf World Dance Company - organizacji powołanej w celu zachowania, promowania i prezentowania na scenie dziedzictwa wielokulturowej Australii. Przez 11 lat mieszkała w Holandii, gdzie była solistką International Danstheater w Amsterdamie - współpracując z choreografami z różnych krajów. Równocześnie sama uczyła w trzech głównych ośrodkach tańca w Holandii. W celach badawczych podróżowała do takich krajów jak Polska, Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja. Wykładowca australijskich uczelni: Queensland University of Technology, Queensland Dance School of Excellence oraz Queensland Ballet Company’s Professional Year. Reżyser wielu międzynarodowych wydarzeń i festiwali, m.in. na Expo 88 w Brisbane pełniła funkcję doradcy tańca etnicznego stanu Queensland. Dwukrotnie nagrodzona stypendium tanecznym Australia Council (rada finansowania sztuki Rządu Australii). Dzięki temu miała szansę poświęcić się badaniom i studiom choreograficznym oraz metodom nauki folkloru. Była członkiem Rady Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki Australii. Od kilkunastu lat jest reprezentantem CIOFF Australia na międzynarodowych wydarzeniach folklorystycznych na całym świecie.Henry LASKA (Australia)

 

Przez ponad 40 lat związany ze sztuką sceniczną w Australii i Europie jako administrator sztuki oraz profesjonalny tancerz. Przez 11 lat mieszkał w Holandii i występował jako solista w teatrze Internationaal Danstheater w Amsterdamie, gdzie współpracował z wieloma renomowanymi choreografami z różnych krajów Europy. Równocześnie w celach badawczych podróżował do takich krajów jak Polska, Węgry, Rumunia, Czechy czy Słowacja. Jako gość specjalny był uczestnikiem wielu ludowych festiwali europejskich. Po powrocie do Australii w 1986 roku, przez 11 lat pracował w Radzie Sztuki Stanu Queensland jako Kierownik ds. Tournée i Rozwoju, gdzie zajmował się rozwojem i prezentowaniem programów artystycznych. Przez 5 lat pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Dance North, organizacji zajmującej się tańcem współczesnym. Pracował również w Arts Queensland, departamencie finansowania sztuki rządu stanu Queensland jako kierownik ds. finansowania głównych organizacji związanych ze sztuką sceniczną. Przed odejściem na emeryturę – do 2015 roku – przez niemal 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Orkiestry Symfonicznej w Canberze.


dr Dorota MAJERCZYK (Polska)

 

Etnolog i badacz kultury, jest jedną z czołowych instruktorek zespołów regionalnych na Podhalu, niezwykle zaangażowaną animatorką życia kulturalnego. Ukończyła studia etnologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (filia w Cieszynie) oraz podyplomowe studia etnomuzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.  Pracę doktorską z etnomuzykologii obroniła w 2018 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2000 – 2004 pełniła funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Zasiada również w Radzie Miasta Rabka-Zdrój, gdzie obejmuje stanowisko przewodniczącej Komisji Kultury, a także jest przewodniczącą Rady Muzealnej Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju. W 2005 roku założyła Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej oraz Dziecięcy Zespół Regionalny MAJERANKI w Rabce-Zdroju. Jest Członkiem Polskiej Sekcji CIOFF oraz Wiceprezesem Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego w Warszawie. Ponadto pełni rolę członka jury w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych.


 

Victor MENDOZA ZENTENO (Meksyk)

Z wykształcenia pedagog oraz magister w zakresie zarządzania edukacją i planowania kształcenia. Obecnie wykładowca edukacji artystycznej Państwowego Uniwersytetu Nauczania Przedszkolnego w Meksyku. Przez 36 lat pracował w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Doradca i wizytator kursów meksykańskiego tańca ludowego, uczestnik rządowego programu „Sztuka w szkołach”, doradca oraz członek krajowej komisji ds. kształcenia nauczycieli. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Edukacji Artystycznej, organizator Międzynarodowych Spotkań Sztuki, Kultury i Tradycji, kierownik i instruktor Zespołu Folklorystycznego MAGISTERIAL w Mieście Meksyk.

 

Nana VALISHVILI (Gruzja)

Absolwentka Konserwatorium Państwowego w Tbilisi na kierunku etnomuzykologia w 1986 roku, specjalistka ds. folkloru muzycznego, kierownik działu muzyki ludowej Państwowego Ośrodku Folkloru, kawaler Orderu Chwały. Wieloletnia nauczycielka pieśni ludowej, ogólnego kursu folkloru w szkołach podstawowych i na uczelni wyższej. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych i sympozjach, publikuje artykuły w prasie. Jest organizatorką i uczestniczką wielu folklorystycznych wypraw badawczych. Ma w swoim dorobku redakcje muzyczne wielu zbiorów pieśni ludowej, współautorstwo podręczników do muzyki dla szkół ogólnokształcących. Ponadto jest wokalistką w żeńskim zespole folklorystycznym „Mzetamze”, który jako pierwszy w gruzińskiej rzeczywistości ożywił i przywrócił na scenie autentyczne wykonanie tradycyjnego repertuaru muzycznego gruzińskich kobiet. Natomiast sama kieruje żeńskim zespołem folklorystycznym „Bolnela”. Pedagog folklorystyczno-etnograficznego studium “Amer-Imeri” im. Ediszera i Gigi Garakanidze. Dyrygent chóru cerkiewnego Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi. Pod kierownictwem Nany Valishvili został stworzony folklorystyczny zespół młodzieżowy regionu Chewi “Dżwaruli”, który przywrócił piosenki jednego z górskich regionów Wschodniej Gruzji - Chewi (powiat Kazbegi).

 

 

 
 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF

 


SOKÓŁ Małopolska Cultural Centre - Culture Institution of the Małopolska Region
3 Długosza Street, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 44 82 610, fax. +48 18 44 82 611
e-mail: sdg@mcksokol.plkontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl | 
Privacy policy 

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage
of the Republic of Poland from the Culture Promotion Fund

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?