MALI FRYDMANIE

Polska

Frydman to jedna z najbardziej atrakcyjnych wsi w polskiej części Zamagurza, czyli obszaru północno-zachodniego Spiszą, tworzącego zwartą jednostkę geograficzną i etnograficzną, ujętą w naturalne granice od południa grzbiet Magury Spiskiej, od zachodu koryto rzeki Białki, od północy koryto Dunajca, a od wschodu pasmo Pienin Zamagurze znajduje się w granicach dwóch państw, Polski i Słowacji, a jego historia zwijana jest ściśle z dziejami Spisza. Z etnograficznego punktu widzenia Polski Spisz zamieszkują górale spiscy. W ich kulturze materialnej można z łatwością zauważyć wpływy państw, w których granicach znajdował się Spisz na przestrzeni dziejów, a zatem, obok elementów czysto polskich znajdziemy tu elementy kultury węgierskiej, niemieckiej, słowackiej, ale także - podobnie jak na całej góralszczyźnie - naleciałości wołoskie. Ową wielokulturową mozaikę można zauważyć zarówno w folklorze muzyczno-tanecznym jak i w stroju. Szczególnym znakiem współistnienia na Spiszu różnych kultur jest dialekt spiski, gdzie wśród wpływów węgierskich, słowackich czy ruskich spotkać można wiele germanizmów, będących śladem po osadnictwie niemieckim, a nazwy takich miejscowości jak Dursztyn, Falsztyn, Frydman są tego niezaprzeczalnym dowodem. Dziecięcy Zespół Regionalny powstał w 2005 roku i pomimo tak krótkiego czasu ma już na swoim koncie wiele osiągnięć - uczestniczył wielokrotnie na uroczystościach okazjonalnych w swojej miejscowości, a także na imprezach o szerszym zasięgu - Spiskich Zwykach i Spiskiej Watrze w Nie¬dzicy, Jarmarku Podhalańskim w Nowym Targu oraz na Karpackim Festiwalu w Rabce, prezentując zwyczaje, zabawy i tańce spiskie.
Założycielem i kierownikiem zespołu jest Maria Wnęk.

 
 
 
 
 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 448 26 10, fax + 48 18 448 26 11
sdg@mcksokol.plkontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl | Polityka prywatności

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?