MAŁE PODHALE

Polska

Zespół „Małe Podhale", który będzie uczestnikiem „Święta Dzieci Gór", składa się z dwóch grup - grupy spiskiej z Jurgowa i grupy orawskiej z Jabłonki. Zarówno Spisz, jak i Orawa są regionami, których tylko niewielka część znajduje się obecnie w granicach Polski. Tereny te zamieszkuje ludność mieszana, polska i słowacka. Nic też dziwnego, że w folklorze Spisza i Orawy można dostrzec wpływy różnych kultur narodowościowych, zarówno wołoskie i węgierskie, jak i niemieckie czy słowackie. Skomplikowane dzieje tych ziem na przestrzeni wieków sprawiły, że Spiszacy i Orawianie od dawna wkładali wiele starań w zachowanie swojej odrębności kulturowej, troskliwie pielęgnując dawne tradycje swoich regionów. Na ziemiach tych działa kilka zespołów folklorystycznych, mających w swoim repertuarze tańce, pieśni i zwyczaje związane zarówno z obrzędowością doroczną, jak i rodzinną. Każdego roku odbywa się tu wiele imprez folklorystycznych, jak np. Spiskie Zwyki czy Święto Pasterskie na Orawie, których głównym celem jest ochrona i popularyzacja dawnycvh zwyczajów i obrzędów. Zespół „Małe Podhale" powstał w 1953 roku. Obie grupy - orawska i spiska - działają przy szkołach podstawowych w miejscach swojego zamieszkania. Od początku swojej działalności zespół odnosił wiele sukcesów, zdobywał nagrody na przeglądach regionalnych i ogólnopolskich. Wielokrotnie prezentował się także poza granicami naszego kraju - w Słowacji, Czechach, Niemczech, Austrii, Jugosławii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii.

 

 

 

 
 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF

 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 448 26 10, fax + 48 18 448 26 11
e-mail: kontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl 


Polityka prywatności
 

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?