DOLINA NOWEGO SOłOńCA

Polska

Górale Czadeccy są narodem górskim zamieszkującym niegdyś okolice Śląska Cieszyńskiego, tereny Żywiecczyzny i Zaolzia. Zmuszeni trudnymi warunkami ekonomicznymi wyemigrowali poprzez Ukrainę na tereny Bukowiny rumuńskiej. Wsie, które tam zasiedlili to m. in. Nowy Sołoniec, Piesza czy Pojana - Mikuli. Nic też dziwnego, że w folklorze Górali Czadeckich (głównie w strojach i tańcach), żyjących przez długie lata w sąsiedztwie wsi rumuńskich, ukraińskich i niemieckich, spotyka się wpływy kultur różnych narodowości.
Dawna rodzima tradycja zachowała się w formie stosunkowo najbardziej czystej w gwarze, pieśniach i obrzędach, w czym znaczne zasługi położyły istniejące na Bukowinie organizacje polskie, np. Towarzystwo Macierzy Szkolnej, Towarzystwo Młodzieży Polskiej czy Towarzystwo Szkoły Ludowej. Po drugiej wojnie światowej część górali powróciła do Polski, zasiedlając tereny zachodnie (Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską i Opolszczyznę). Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca" powstał w 1984 roku w Złotnikach k/Żar, gdzie Górale Czadeccy stanowią 3/4 ogółu mieszkańców wsi. Zachowują oni do dzisiaj swą odrębność mowy, ubioru, zwyczajów i tradycji. Celem powstania zespołu była chęć ochrony, a jednocześnie popularyzowanie własnej kultury poprzez tańce, pieśni, prezentacje sceniczne zwyczajów i obrzędów. W 1988 roku powstała przy zespole grupa dziecięca, której górale przekazują wszystko to, czego sami nauczyli się od swoich rodziców i co tak bardzo pragną ocalić od zapomnienia. Grupa dziecięca występowała wielokrotnie na terenie województwa zielonogórskiego, rokrocznie bierze udział w Międzynarodowych Spotkaniach Bukowińskich w Jastrowiu. Występowała też w Żywcu jako grupa śpiewacza oraz jako uczestnik konkursu „Mistrz i uczeń".

Na Święcie Dzieci Gór zaprezentuje program „Zabawy na tłoce" - czyli gry, tańce i pieśni, które umilają dzieciom długie godziny spędzane przy ognisku podczas pasienia owiec, krów i gęsi.

 

 

 
 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF

 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 448 26 10, fax + 48 18 448 26 11
e-mail: kontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl 


Polityka prywatności
 

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?