PROTOKÓŁ
XX Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych
Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”,
który odbył się w dniach  22 – 29  lipca 2012 r.  w Nowym Sączu

 


Rada Artystyczna w składzie:

Aleksandra Szurmiak - Bogucka (przewodnicząca)     
 - etnomuzykolog, ekspert polskiej sekcji CIOFF (Polska)

Wiesława Hazuka           
- choreograf (Polska)  

Benedykt Kafel           
- etnograf, ekspert polskiej sekcji CIOFF (Polska)

Pedro Alonso Palacios Vargas                    
- pedagog kultury ludowej (Meksyk)

Güstel Verbeelen                                                                       
- folklorysta (Belgia)
 
Siegfried Verbeelen                                                                 
- folklorysta, prezydent CIOFF w Belgii (Belgia)

Dorota Majerczyk
-etnolog, sekretarz Komisji  (Polska)

obejrzała i oceniła 12 programów przyjmując za kryteria ich oceny wartości etnograficzne i artystyczne oraz wytyczne zawarte
w regulaminie festiwalu. W prezentacjach wystąpiły zespoły folklorystyczne z Iraku (Kurdystan), Serbii, Rosji (Buriacja), Meksyku, Litwy, Gruzji oraz z Polski (z regionów: Lachów Sądeckich, Górali Podhalańskich, Śląska Cieszyńskiego, Krakowiaków Wschodnich, Górali Żywieckich).


Rada Artystyczna, biorąc pod uwagę przedstawione na Festiwalu widowiska i ich odniesienie do tradycyjnych kultur poszczególnych ludów
i regionów oraz wyraz artystyczny – postanowiła podkreślić najbardziej charakterystyczne cechy programów (zespoły wymienione w kolejności występowania):

1. Małe Rożnowioki  z Rożnowa -  Polska, za atmosferę  
    autentycznych, dziecięcych zabaw, bogactwo muzyki i tańca oraz 
    zróżnicowane stroje.
   
2. Nawroz Group for Dancing & Music-  Irak/ Kurdystan, za próbę
     pokazania  folkloru Kurdów irackich, a szczególnie za ekspresję
     tańca.  
 
3. Zornica  z Zakopanego - Polska, za ciekawy pomysł i przebieg
        widowiska oraz pokaz charakterystycznej gry na instrumentach 
        pasterskich.

4.Cotik Tent  - Serbia, za bardzo dobrą technikę taneczną oraz    
   pokaz pięknych strojów z różnych regionów Serbii.

5.Mali Dębowczanie -  Polska, za przypomnienie dawnych i ginących
       zabaw w spontanicznej dziecięcej atmosferze oraz pokaz 
       tradycyjnych tańców regionu.

6.Bulzhamuur – Rosja/Buriacja, za pokaz gry na oryginalnych  
   instrumentach i znakomite przygotowanie ruchowe grupy tanecznej.

7. Majeranki z Rabki Zdroju  – Polska, za oryginalny pomysł 
   odtworzenia ginącego zawodu, bardzo dobrą reżyserię, taniec,  
   śpiew i muzykę oraz atmosferę dziecięcych zabaw.
 
8. Tiatizcalli – Meksyk, za wspaniały pokaz kultury meksykańskiej,      
     piękne i zróżnicowane stroje oraz zestaw tradycyjnych  
     instrumentów.

9. Mały Gwoździec z Gwoźdźca – Polska, za ukazanie rzadkiego
    obyczaju wielkanocnego, stworzenie atmosfery świątecznej
    gościny, dobrą muzykę i dobór właściwych tańców.

 10. Grandinele – Litwa, za program prezentujący wysoką technikę 
       taneczną, estetykę strojów i piękny śpiew solowy. 

 11. Spod Kikuli –  Polska, za żywiołowość i właściwą atmosferę zabaw
       dziecięcych oraz prezentacje bogactwa muzycznego Żywiecczyzny i 
       zróżnicowane stroje.

12. Goristsikhe – Gruzja, za wspaniały pokaz tradycyjnej kultury   
       tanecznej Gruzji na bardzo dobrym poziomie technicznym oraz  
       interesującą i charakterystyczną grę instrumentalną.

           Rada Artystyczna uważa, że nie wszystkie prezentowane programy odpowiedziały w pełni na wymaganą formułę Festiwalu, która preferuje ukazanie dziecka i jego naturalne spontaniczne zachowanie. Widowiska przygotowane przez zagraniczne zespoły odzwierciedlały folklor taneczny charakterystyczny dla swoich krajów. Wyjątek stanowiła grupa Tiatizcalli z Meksyku, która zaprezentowała udział dziecka w dorocznym święcie Bożego Ciała. Warto podkreślić, że prezentacje od strony wykonawczej były na bardzo wysokim poziomie technicznym.
Rada Artystyczna wyraża nadzieję, że w kolejnych edycjach festiwalu pojawią się programy odpowiadające założeniom regulaminowym Festiwalu.W przypadku zespołów z Polski, zachowane zostały prawidłowe kierunki pracy z dziećmi, jednak w niektórych zespołach zabrakło odpowiedniego poziomu wykonawczego pod względem techniki szczególnie tańca i śpiewu. Komisja stwierdza, że część zespołów biorących udział w Festiwalu ŚWIĘTO DZIECI GÓR nie spełniło warunku regulaminu Festiwalu, dotyczącego wymaganego wieku uczestników
(7 do 14 lat). Mamy nadzieję, że w kolejnych latach spełniony zostanie wymóg regulaminowy dotyczący towarzyszenia zespołom„żywej muzyki”.            Kolejne ŚWIĘTO DZIECI GÓR potwierdziło początkowe założenia Festiwalu, polegające na zawieraniu przyjaźni poprzez kamractwo dzieci z różnych stron świata podczas wspólnego, tygodniowego pobytu.
Ważnym wydarzeniem, towarzyszącym tegorocznemu Festiwalowi była  Międzynarodowa Konferencja „Etnopedagogika a współczesna edukacja dzieci” zorganizowana pod patronatem CIOFF oraz Ogólnopolskie Warsztaty dla Instruktorów Zespołów Regionalnych. Dziękujemy Kierownictwu zespołów i twórcom programów za ich ogromny wkład pracy w przygotowanie prezentacji. Szczególne podziękowania należą się Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządowi Województwa Małopolskiego, Urzędowi Miasta w Nowym Sączu i Samorządom miast festiwalowych za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną.
 
         Dyrekcji Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu: Antoniemu Malczakowi i Małgorzacie Kalarus oraz wszystkim pracownikom instytucji, serdecznie dziękujemy, za wysiłek włożony
w przygotowanie Festiwalu, jego sprawną organizację, która przebiegała w miłej atmosferze.

          Dziękujemy wiceprezydentowi Światowej Organizacji CIOFF, przewodniczącemu Sekcji Polskiej, dr. Jerzemu Chmielowi za objęcie patronatem ŚWIĘTA DZIECI GÓR .

          Tradycyjne dziękujemy Panu Józefowi Brodzie za swoisty i ciekawy sposób prezentowania zespołów oraz za sprawne prowadzenie wspólnej zabawy „kamrackich” grup łącznie z dziećmi z widowni.

           Wyrazy podziękowania kierujemy na ręce wszystkich  sponsorów za ich różnorodną formę wsparcia Festiwalu oraz do wszystkich wolontariuszy za ich ofiarną pomoc a pilotom i tłumaczom grup za sumienne spełnianie swoich obowiązków.Podziękowanie Rada Artystyczna kieruje także pod adresem p. Doroty Majerczyk prowadzącej przedpołudniowe prezentacje zespołów oraz tłumacza Rady Artystycznej p. Łukasza Malczaka za jego profesjonalne tłumaczenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Aleksandra Szurmiak - Bogucka

2. Wiesława Hazuka
           
3. Benedykt Kafel
           
4. Pedro Alonso Palacios Vargas    
               
5. Güstel Verbeelen
                                                                      
6. Siegfried Verbeelen

7. Dorota Majerczyk

 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF

 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 448 26 10, fax + 48 18 448 26 11
e-mail: kontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl 


Polityka prywatności
 

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?