50 lat CIOFF

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels) - CIOFF® - powstała w roku 1970 we Francji z inicjatywy dziesięciu krajów członkowskich, w tym Polski. Prekursorem powstania CIOFF®, jak również działań Polski w ramach tej organizacji, był Michał Kosiński (zm.1994), od chwili powstania do roku 1989 I-szy vice-prezydent CIOFF®, założyciel i honorowy przewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF®.

Organizacja od początku swojego istnienia jest członkiem UNESCO, obecnie o statusie oficjalnej partnerskiej organizacji pozarządowej. Struktura CIOFF® opiera się na sekcjach narodowych, które reprezentują swoje kraje. Obecnie członkostwo CIOFF®  na całym świecie obejmuje 102 kraje, w tym 63 sekcje krajowe, 18 członków stowarzyszonych, 3 członków partnerskich i 18 członków korespondujących.

Szacuje się, że ponad 1 milion osób, w tym ponad 30 000 zespołów tanecznych i muzycznych oraz organizacji zajmujących się sztuką ludową, jest powiązanych z CIOFF®  za pośrednictwem krajowych sekcji CIOFF®  na całym świecie.

 

Błękitna flaga z emblematem CIOFF® towarzyszy ponad 330-ciu międzynarodowym festiwalom na całym świecie; uczestniczy w nich każdego roku ponad 6200 zespołów folklorystycznych z 190-oma tysiącami wykonawców, oraz ponad 15 milionów widzów.

 

Od 1970 r. CIOFF® działa na rzecz ochrony, promocji i rozpowszechniania tradycyjnej kultury. Poprzez swoje działania CIOFF® dąży do następujących głównych celów:

 • promocja niematerialnego dziedzictwa poprzez formy wyrazu takie jak taniec, muzyka, gry i zabawy, rytuały, zwyczaje i inne sztuki,
 • utrwalanie i prezentowanie piękna tradycyjnych kultur  różnych narodów oraz budzenie dla nich zrozumienia i szacunku,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania folkloru i sztuki ludowej,
 • podnoszenie poziomu programowego i organizacyjnego krajowych i międzynarodowych festiwali, imprez folklorystycznych i wystaw sztuki ludowej,
 • możliwie najszersze włączanie młodego pokolenia w realizację powyższych celów,
 • krzewienie pokoju i sprzeciw wobec stosowaniu przemocy poprzez realizację powyższych celów

 

Sekcja Polska CIOFF®, działająca jako stowarzyszenie, od początku istnienia organizacji odgrywa w niej bardzo aktywną rolę. Bogactwo i różnorodność naszego folkloru i jego nadal żywe przejawy w wielu regionach Polski są w tym zakresie niewątpliwymi sprzymierzeńcami tych działań.

Koncentrują się one na zagadnieniach związanych z :

 • organizowaniem wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, ekspertów, wydawnictw i informacji;
 • wyborem i rekomendowaniem zespołów folklorystycznych i specjalistów do udziału w międzynarodowych festiwalach CIOFF® na świecie, w tym także w Polsce;
 • pomocą merytoryczną przy opracowywaniu programów zespołów i ich prezentacji scenicznej;
 • inicjowaniem i współorganizowaniem różnego rodzaju imprez mających na celu popularyzację folkloru i twórczości ludowej;
 • organizowaniem seminariów, warsztatów doskonalących kadrę instruktorską zespołów folklorystycznych i konferencji związanych z problematyką folkloru;
 • wydawaniem publikacji własnych i zagranicznych oraz materiałów szkoleniowych;
 • realizacją szeroko pojętego programu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego.

 

 Za podstawę swych działań Polska Sekcja CIOFF® przyjmuje Konwencję o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, przyjętą w roku 2003, obligujące kraje członkowskie UNESCO do ich realizacji.

 

Patronatem Polskiej Sekcji CIOFF® objętych jest siedemnaście międzynarodowych festiwali folklorystycznych w Polsce oraz czternaście turniejów tańców polskich w formie towarzyskiej.

 

Szczególną wagę Polska Sekcja CIOFF® przykłada do problematyki edukacji młodego pokolenia. Oprócz trzech dziecięcych imprez coraz szerzej w programach pozostałych polskich festiwali CIOFF® uwzględnia się :

 • specjalne programy dla dzieci,
 • naukę gier i zabaw ludowych,
 • zajęcia plastyczne,
 • wprowadzenie zagranicznych zespołów folklorystycznych do szkół,
 • koncerty na obozach i koloniach dziecięcych,
 • włączenie dzieci niepełnosprawnych w przedsięwzięcia festiwalowe.

 

Istotną rolę w procesie edukacji młodego pokolenia oraz popularyzacji tańców narodowych stanowią turnieje tańców polskich w formie towarzyskiej organizowane przez Komisję ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF®.

 

Szczególnym osiągnięciem Polskiej Sekcji CIOFF®  jest dokonany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 wpis polskich tańców narodowych na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 

Skupiając w swych szeregach i wokół siebie ludzi i organizacje żywotnie zainteresowane zachowaniem w możliwie wiernej formie najistotniejszych wartości naszego dziedzictwa kulturowego oraz pozyskując w tym celu sojuszników w instytucjach i organach państwowych, Polska Sekcja CIOFF® stara się jak najefektywniej wypełniać swe cele statutowe, dla dobra naszej kultury narodowej i edukacji młodego pokolenia Polaków w duchu jej zrozumienia i poszanowania.

 

 
 
 
MCK Sokół 
 
 
 
 

MCK SOKÓŁ       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego       CIOFF


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. +48 18 448 26 10, fax + 48 18 448 26 11
sdg@mcksokol.plkontakt@mcksokol.plwww.mcksokol.pl | Polityka prywatności

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Newsletter

newsletter festiwalowy

wiadomości MCK Sokół

Projekt i wykonanie: inti.pl
Nie masz jeszcze konta w na naszej stronie? Zarejestruj się aby korzystać z forum dyskusyjnego, utworzyć własną galerię zdjęć, komentować artykuły...
Zapomniałeś hasła?